Gezinsaanpak

Ouders spelen een cruciale rol bij de taal- en geletterdheidsontwikkeling van hun kinderen. Kinderen van ouders die moeite hebben met taal, lopen zelf ook een grotere kans taalproblemen te krijgen. Zo kan een cyclus van laaggeletterdheid ontstaan. De gezinsaanpak is er op gericht deze cyclus te doorbreken.

Taalrijke thuisomgeving

Binnen de gezinsaanpak zijn er twee aanvliegroutes om ouders te ondersteunen. Sommige activiteiten geven ouders concrete handvatten om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren. Daarnaast zijn er activiteiten die focussen op het verhogen van de basisvaardigheden van ouders zelf, zodat zij voor meer talige interactie in het gezin kunnen zorgen.

Doe mee!

Wil je aan de slag met de gezinsaanpak of in gesprek over de mogelijkheden in jouw school? Neem contact op met ons onderwijsteam.

Meertalige voorleesfilmpjes

Voor meertalige gezinnen zijn er voorleesfilmpjes in het Nederlands, Pools, Turks of Arabisch. Ouders en kinderen kunnen ze samen bekijken en erover praten. Met meer dan 500 prentenboeken is er voor ieder kind wel iets leuks bij! 

Oefenen en hulp

Praten, lezen, schrijven en rekenen: allemaal belangrijk in het dagelijks leven. Om te communiceren binnen het gezin en met de wereld daarbuiten. Ook is er vaak een computer nodig om dingen op te zoeken, voor contact met de overheid, online winkelen, enz. De bibliotheek kan ouders helpen bij het vergroten van hun basisvaardigheden.