Leesbevordering in de bso

Stichting Lezen heeft voor pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang een korte training ontwikkeld. Daarmee wil zij de leesbevordering op de BSO naar een hoger plan tillen en ook het leesplezier nĂ¡ schooltijd stimuleren.

Onderzoek

In de meeste bso's wordt weinig voorgelezen en niet zoveel met boeken gedaan. Dit bleek onder andere uit de rapportage Stimuleren van leesbevordering in de bso van Stichting Lezen. De gedachte dat leesbevordering bij school hoort en niet bij de vrije tijd, komt niet zelden voor. Stichting Lezen wil medewerkers van bso's graag ondersteunen, want ook ook op de bso kan het enthousiasme om te lezen bij kinderen groeien. Het draagt vervolgens bij aan de leesontwikkeling van kinderen.

De training

Ervaren trainers van de bibliotheek kunnen de training geven aan pedagogisch medewerkers van de bso. De training bestaat uit twee dagdelen van drie uur.

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij je contactpersoon van de bibliotheek.