de Bibliotheek op school

Voor het onderwijs

De Bibliotheek op school vergroot het plezier in lezen. Daardoor verbeteren de taal-, lees- en informatievaardigheden van kinderen. Met het programma werken bibliotheken, scholen en gemeenten samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. In de provincie Groningen wordt de Bibliotheek op school verzorgd door Biblionet Groningen.

Voor het primair onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs

Cursussen en trainingen

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers kunnen bij ons verschillende cursussen en trainingen volgen.

Bekijk het aanbod

V@school bibliotheeksysteem