BoekStart in de kinderopvang

Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen besteden steeds meer aandacht aan (voor)lezen en taal. Bijvoorbeeld met BoekStart in de kinderopvang. Biblionet Groningen ondersteunt inmiddels al meer dan 50 kinderopvanglocaties en peuterspeelzalen in de provincie Groningen. Samen werken we aan het leesplezier en de taalontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar oud.

Advies en scholing

BoekStart is een landelijk succes. Al ruim 800 Nederlandse organisaties voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) doen mee. Biblionet Groningen helpt Groningse VVE-organisaties met de uitvoering van BoekStart in de kinderopvang. Dit programma bestaat uit:

  • Scholing: op elke locatie wordt ten minste één pedagogisch medewerker opgeleid tot voorleescoördinator en getraind in interactief voorlezen;
  • Leesomgeving: we helpen met het maken en inrichten van een aantrekkelijke leesomgeving, waaronder een collectie boekjes;
  • Voorlezen: we geven advies over hoe voorlezen een vaste plek in de kinderopvang kan krijgen. Bijvoorbeeld door een voorleesplan toe te voegen aan het pedagogisch beleid;
  • Ouders betrekken: we geven advies over het betrekken van ouders, zodat er thuis ook meer wordt voorgelezen.

Vragen over BoekStart in de kinderopvang?

Voor meer informatie kun je terecht bij je contactpersoon van de bibliotheek.