BoekStart in de kinderopvang

Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen besteden steeds meer aandacht aan (voor)lezen en taal. Bijvoorbeeld met BoekStart in de kinderopvang. Biblionet Groningen ondersteunt inmiddels al meer dan 250 kinderopvanglocaties en peuterspeelzalen in de provincie Groningen. Samen werken we aan het leesplezier en de taalontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar oud.

BoekStart in de Kinderopvang sluit aan op BoekStart voor baby’s. Binnen dit programma worden de volgende diensten aan kinderopvangorganisaties geboden:

 • Advies over het creëren van een aantrekkelijke voorleesplek in de kinderopvang.
 • Hulp en advies bij de startcollectie op nieuwe locaties.
 • De bibliotheek zorgt jaarlijks voor aanvulling van de collectie. De basiscollectie is de verantwoordelijkheid van de kinderopvang.
 • Hulp bij het schrijven en actualiseren van het voorleesplan en het koppelen van passende activiteiten.
 • Uitvoering van het activiteitenprogramma.
 • Trainingen voor pedagogisch medewerkers:
  - voorleescoördinator, drie dagdelen;
  - interactief voorlezen, twee dagdelen;
  - maatwerk, advies over na- of bijscholingen op het gebied van voorlezen, boeken, leesbevordering en mediaopvoeding.
 • Monitor BoekStart in de Kinderopvang. Dit heeft als doel de voorleesomgeving en het gedrag van de pedagogisch medewerker rondom leesbevordering te optimaliseren.
 • Gemiddeld twee uur per maand inzet voorleesconsulent voor advies, ondersteuning en uitvoering.

Vragen over BoekStart in de kinderopvang?

Voor meer informatie kun je terecht bij je contactpersoon van de bibliotheek.