Landelijke pilot Lezen in het praktijkonderwijs

In de provincie Groningen hebben het Dollardcollege in Winschoten en Biblionet Groningen intensief samengewerkt aan leesbevordering voor leerlingen die praktijkonderwijs volgen op deze school.

Samenwerking met het Dollardcollege

In de brochure staan 3 samenwerkingen rondom leesbevordering beschreven tussen praktijkscholen en bibliotheken. Tijdens het webinar de Bibliotheek op school in het praktijkonderwijs komt leesconsulent Nanon Schipper van Biblionet Groningen uitgebreid aan het woord over haar rol als leesconsulent op het Dollardcollege. Jos Begeman, docent aan het Dollardcollege te Winschoten vertelt tijdens het 2e webinar Leesmotivatie in het praktijkonderwijs over zijn rol als docent en de samenwerking met de bibliotheek in een specifiek project rondom leesbevordering. 

Meerjaren Innovatiesubsidie Bibliotheken Lezen als een Pro

Biblionet Groningen biedt diverse mogelijkheden voor docenten en leerlingen verbonden aan het praktijkonderwijs. Ook informeren je graag over landelijke ontwikkelingen. Bekijk het aanbod op de vorige pagina.