Leesoffensief en Praktijkonderwijs

In 2021 heeft Biblionet Groningen gebruikt gemaakt van de subsidieregeling van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Deze regeling kon ingezet worden voor een ambitieus provinciaal Leesoffensief.

Leesoffensief provincie Groningen

Voor het Leesoffensief in de provincie Groningen is ingezoomd op leerlingen van het praktijkonderwijs voor wie een vmbo-diploma niet haalbaar is; een essentiƫle doelgroep van ca. 1.400 leerlingen in Groningen. Doel was om in het onderwijs in samenwerking met de bibliotheken een basis te creƫren waarmee laaggeletterdheid kan worden teruggedrongen. De leerlingen stromen zo beter door naar vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt. Ze worden daarmee vooral zelfredzamer.

Lezen als een Pro

Na een aantal werkbezoeken aan relevante scholen zijn activiteiten opgezet rondom leesbevordering, creatieve werkvormen en mediawijsheid. Een begeleidende titellijst met beschikbaar materiaal is samengesteld, evenals de bespreekfolder Lezen als een Pro. Hierin staat helder beschreven wie de doelgroep is, wat de struikelblokken zijn en waar de scholen zijn gelokaliseerd.
Met de provinciale Meerjaren Innovatiesubsidie Bibliotheken hebben we hier een vervolg aan gegeven. Ook landelijk is de term Lezen als een Pro omarmd. Inmiddels is er een uitgebreide handreiking voor bibliothekensamenwerking met het praktijkonderwijs Lezen als een Pro verschenen.