Handleidingen

Op deze pagina vind je de handleidingen V@school voor het primair en voortgezet onderwijs.

Wijzigingen leerlinggegevens - po

Tussen Parnassys en V@school is een rechtstreekse, beveiligde koppeling ontwikkeld. Parnassys is het leerlingenvolgsysteem (software) voor ongeveer 75% van de basisscholen. De school moet deze koppeling zelf activeren in Parnassys: beheer > koppelingen > Axiell ALM B.V. afnemen. Daarna worden de leerlinggegevens periodiek bijgewerkt in V@school.

Zijn er passen kwijt of beschadigd? Stuur dan een e-mail naar vschool@biblionetgroningen.nl.

Wijzigingen leerlinggegevens - vo

Als tijdens het schooljaar nieuwe leerlingen op school komen, dan kun je het Mutatieformulier gebruiken. Beveilig deze met een wachtwoord. Per formulier kun je 5 mutaties invullen. Bovenaan het formulier voer je de naam en plaats van de school en het Brin-nummer in. Vul per leerling minimaal in: naam, geboortedatum, adres, jaargroep en groepsnaam. Houd rekening met een verwerkingstijd van ongeveer 4 weken. Het ingevulde formulier kun je mailen naar vschool@biblionetgroningen.nl. N.B. De geboortedatum wordt na invoer automatisch omgezet naar deze schrijfwijze: jjjj-mm-dd.

Vragen over V@school

Neem contact op met de Helpdesk van Biblionet Groningen via (088) 50 61 999 of stuur een e-mail naar vschool@biblionetgroningen.nl.