Beroepsonderwijs

Onderwijs

Pabo

Heel veel kinderen in het basisonderwijs hebben een te kleine woordenschat om naar het voortgezet onderwijs door te stromen, en om succesvol op school en in de samenleving te functioneren. Daarnaast ervaren leerlingen weinig leesplezier. De leerkracht heeft een voorbeeldrol als het gaat om lezen. Daarom is het van belang dat de leerkracht taal en plezier in lezen als basis van het vak ervaart. Dit kan in de vorm van voorlezen, leesadvies geven en praten over boeken.

 

De Bibliotheek op school

In de provincie Groningen hebben 155 scholen een Bibliotheek op school (dBos). Deze scholen hebben baat bij gemotiveerde lezers voor de klas. Het is fijn wanneer leerkrachten bekend zijn met de Bibliotheek op school, de leesconsulenten en wat zij te bieden hebben. Door een meerjarig programma vanuit de Bibliotheek op school aan te bieden aan studenten op de Pedagogische academie basisonderwijs (Pabo), zijn net afgestudeerde leerkrachten meer bezig met lezen, leesplezier en het belang daarvan.

Mbo

Het mbo heeft te maken met studenten met uiteenlopende achtergronden en diverse niveaus van taalvaardigheid. Hoewel het merendeel van de studenten de opleiding met succes afrondt, zijn er ook aanzienlijke aantallen die geen diploma halen of een diploma behalen op een lager niveau dan verwacht.

 

Veel lezen in de vrije tijd leidt tot een hogere taalvaardigheid.


‘Maar die studenten van ons lezen zo weinig, die krijg je echt niet aan het lezen,’ stellen veel docenten. Het is waar dat lezen in het algemeen vrij weinig populariteit geniet onder mbo-studenten. Dat betekent dat de school er eerst in zal moeten investeren om het leesplezier aan te wakkeren. En dat blijkt in de praktijk ook te kunnen.

Een doelgerichte samenwerking tussen de docenten en de mediatheek kan ervoor zorgen dat er meer wordt gelezen en dat de leerresultaten omhooggaan. Biblionet Groningen kan mbo-scholen ondersteunen bij het aanleggen van een royale, gevarieerde collectie boeken en met het ontwikkelen van een structureel taalbeleid.

Abonnementen

Elke groep eigen boeken lenen? Met een instellingsabonnement kan dat! We bieden twee instellingsabonnementen.

Bekijk abonnementen

Contact

Voor meer informatie of vragen over ons onderwijsaanbod, kun je contact opnemen met het onderwijsteam.

Vind je contactpersoon