Voor het onderwijs

Wij willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.

De Bibliotheek helpt op de kinderopvang, de basisscholen en de middelbare scholen om deze doelen te bereiken.

Kinderopvang

Basisonderwijs en bso

Voortgezet onderwijs

de Bibliotheek op school

Lees alles over het programma de Bibliotheek op school voor primair en voortgezet onderwijs.

V@school

V@school is een bibliotheeksysteem dat is ontwikkeld door de bibliotheken in Nederland.

Cursussen & trainingen

Leerkrachten en pedagogisch medewerkers kunnen bij ons verschillende cursussen en trainingen volgen.

Bekijk het aanbod


Contact met ons onderwijsteam

Voor meer informatie of vragen over ons aanbod, kun je contact opnemen met het onderwijsteam.